Informacja o zmianie terminu zawodów w Sieradzu

marzec 10th, 2018 dodane przez Bogdan Majewski

W związku z brakiem zatwierdzonego planu Współpracy Resortu Obrony Narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi, zawody Klubu Strzeleckiego “KRUK” odbędą się w innym terminie, który zostanie podany po zatwierdzeniu w/w Planu przez Ministra Obrony Narodowej.