Informacja

styczeń 6th, 2018 dodane przez Bogdan Majewski

Pierwsze zajęcia strzeleckie w 2018 roku odbyły się 4 stycznia. Frekwencja, zwłaszcza młodzieży była zadowalająca. Na zajęciach młodzież zapoznała się z bronią kulową. Informujemy Klubowiczów, szczególnie tych którzy ubiegają się o licencję na następny rok o zgłaszanie się po odbiór kalendarza zawodów Klubowych na 2018 rok. Składka członkowska na 2018 rok pozostaje w tej samej kwocie co w 2017 roku. Starsi członkowie Klubu opłacają składkę w całości 240 zł lub w dwóch ratach: 120 zł do końca stycznia oraz 120 zł do końca czerwca 2018 roku. Dzieci i młodzież wpłacają co miesiąc 20 zł, oprócz wakacji - lipiec i sierpień. Składkę członkowską wpłacamy na konto Klubu: 69-1240-3288-1111-0010-0645-6718, podając imię i nazwisko oraz tytuł wpłaty. Opłatę startową w zawodach Klubowych dokonujemy w trakcie trwania zawodów za pokwitowaniem wystawionym przez skarbnika Klubu.