Informacja na temat przedłużenia licencji

październik 4th, 2017 dodane przez Bogdan Majewski

Przypomina się Klubowiczom posiadającym licencję o składanie indywidualnych wniosków o przedłużenie ważności licencji zawodniczej na następny, 2018 rok. Wnioski składamy do Sekretarza Klubu. Termin składania wniosków ustalono do 10 listopada 2017 roku. Zgodnie z procedurą otrzymania licencji na 2018 rok, należy wypełnić wniosek i przekazać go Sekretarzowi Klubu. Dodatkowo należy przelać na konto Naszego Klubu 50 zł. (oplata za licencję) oraz 25 zł. (opłata za członkostwo w ŁZSS).

Wniosek do wypełnienia przez zawodników:

Wniosek Indywidualny

Kontakt do sekretarza:

tel. 501 273 885

e-mail: k.przegal@gmail.com

Wypełniony wniosek można wysłać drogą elektroniczną wraz z dowodem wpłaty(50PLN+25PLN) lub umówić się telefoniczne  na przekazanie.

Wymagane jest udokumentowanie 4 startów w zawodach z broni podstawowej i 2 startów z broni dodatkowej!