XIV Strzelanie Królewskie

posted by in Imprezy

 Łaskie Bractwo Strzelców Kurkowych

 serdecznie zaprasza na

 XIV Strzelanie Królewskie

 które odbędą się w dniu 8 maja 2010 r. na strzelnicy w Ostrowie k/Łasku

 Program Strzelania Królewskiego:

 1. godzin. 10:00 - strzelania eliminacyjne dla chętnych

 2. godz. 13:00 - Strzelanie Królewskie dla braci z Łaskiego Bractwa

 3. godz. 15:00 - Finały strzelań do tarcz płytkowych:

 Tarczy Burmistrza Łasku - dla wszystkich chętnych 

 Tarczy Brackiej - dla wszystkich chętnych

 4. godz. 16:00 - Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród